تاپان‌بوک مجموعه‌ای از کارشناسانی است که با پشتوانه سال‌ها تجربه در بازار کتاب تهران، با هدف تأمین منابع مورد نیاز اهالی کتاب و کتابخوانی، بالاخص جامعه دانشگاهی که دانشجویان کشور مهمترین اعضای آن هستند، گرد هم آمده‌اند تا علاوه بر تأمین کتب مورد نیاز اقشار کتابخوان جامعه، در معرفی آثار منشور کشور چه در حوزه تألیف و چه در حوزه ترجمه کوشا باشند.از خصوصیات تاپان‌‌بوک در کنار بستری برای سفارش و خرید کتب، علاوه بر معرفی هر کتاب، معرفی نویسندگان کتب مختلف است که به آشنایی بیشتر مخاطبان با نویسندگان و مترجمین حوزه‌های مورد علاقه ایشان کمک می‌نماید.همچنین بخشی نیز در هر مدخل به معرفی دیگر آثار هر نویسنده یا مترجم اختصاص دارد که مخاطبان می‌توانند از آن طریق با دیگر آثار و دیگر فعالیت‌های قلمی نویسندگان و مترجمان آشنایی پیدا کنند.